La Mesa per al Diàleg Social aprova el Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria

 

El Pla d’Autoocupació i Foment de l’Emprenedoria de les Illes Balears pretén incrementar la creació de noves empreses.

Com a novetat, s’estableixen línies d’ajuts a la conciliació i al relleu generacional, així com subvencions per reestructuració de negocis. El conjunt d’iniciatives, recollit en el Pacte per la Competitivitat, la Qualitat de l’Ocupació i el Progrés Social, està dotat amb més de 8 milions d’euros per al període 2017-2020.

El Pla s’adreça tant a persones joves com a majors de 30 anys, amb el doble objectiu d’incrementar l’emprenedoria –i per tant, la creació de noves empreses– entre els joves desocupats i els majors de 30 anys. 

Abasta diferents àmbits i fases de projectes empresarials d’autoocupació, que potencia l’autoocupació responsable (afavoreix que els projectes que s’impulsin tinguin garanties d’èxit), amb un servei d’assessorament especialitzat i amb noves línies d’ajut i d’increment dels recursos per fomentar l’autoocupació.

La materialització del Pla es fa des de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, de forma transversal entre les direccions generals de Treball, Economia Social i Salut Laboral; Ocupació i Economia; i Comerç i Empresa; i també des de l’IDI; el SOIB; la Conselleria d’Educació; la Direcció General d’Innovació i Recerca, l’ISBA i la UIB.

Consultau el pla