Les empreses industrials ja es poden acollir a la nova convocatòria d’ajuts per a la modernització i digitalització del sector. La direcció general de Política Industrial inverteix 3,5 milions d’euros en aquestes dues línies de subvenció:

 

1. Modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial, destinada a la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu, i el posicionament estratègic de la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 2.470.000 euros.

Si voleu més informació, aquí teniu la resolució de la convocatòria publicada al BOIB de 16 de juny.

 

2. Modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial, enfocada a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials dins de l’àmbit territorial de les Illes Balears. L’import econòmic d’aquesta convocatòria és d’1.000.000 euros.

Si voleu més informació, aquí teniu la resolució de la convocatòria publicada al BOIB de 16 de juny.

 

Les subvencions estan dirigides a micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial balear. Se subvenciona un 50% dels projectes empresarials, fins a un límit de 50.000 euros. En el cas que s’hagin de contractar empreses de consultoria per a desenvolupar aquestes inversions, l’import màxim és del 30% i fins a 6.000 euros.

Trobareu més informació al web de la Direcció General de Política Industrial. 

 

Si vols conèixer millor aquestes ajudes, pots mirar aquests vídeos informatius:

https://www.youtube.com/watch?v=No3rtLXCeck

https://www.youtube.com/watch?v=NRvrg3MlYdo&t=3s