Saber quins mercats exteriors tenen necessitats que el producte/servei produit per una empresa pot satisfer, és molt important per incrementar les dimensions i beneficis de les empreses. 

L'IDI informa i ajuda a les empreses a identificar aquestes oportunitats i les ajuda a iniciar l’estratègia i les polítiques d'exportació.

 

Es pot trobar tota la informació i accions que l'IDI realitza en temes de exportació empresarial en els següent link:

http://www.idi.es/index.php/ca/presentacio-internacional

 

 

 

 

 

ISBA

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre cerca contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que ajudin a emprenedors, autònoms i pimes a accedir als fiançament amb les millors condicions del mercat.

El seu objectiu principal es facilitar el finançament a les petites i mitjanes empreses, els autònoms i els emprenedors amb les millors condicions del mercat.

A part de la seva seu centrar situada a Palma, conta amb delegacions a Menorca i a Eivissa i Formentera.

A més, ISBA conta amb delegats comercials que ofereixen assessoria i serveis a possibles clients de l’entitat.

Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

 http://isbasgr.es/CBE

El Centre Balears Europa es un consorci de dret públic que pretén documentar, assessorar, formar i informar a la societat de les Illes Balears sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea i les seves institucions.

 Els principals objectius del CBE

  • Centre de Documentació Europea.
  • Banc de dades i d’informació sobre temàtica empresarial, professional i social en connexió amb les principals bases de dades d’Espanya, Europa i internacionals.
  • Centre de formació i d’informació sobre temes europeus a estaments universitaris i docents, com també en general a tot el públic interessat en aquesta problemàtica.

A més, ajuda i ofereix informació especialitzada sobre qüestions pràctiques i d’interès ( com  viure a la Unió, treballar-hi, fer-hi negocis, estudiar-hi, els drets dels consumidors, la sanitat, etc.)

Les seves accions van dirigides a les empreses o les institucions de les Illes Balears, i qualsevol ciutadà de les Illes a títol personal.

Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

http://www.cbe.es/

 

 

ENISA

La Empresa Nacional de Innovació, es una societat mercantil estatal que participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

Depenent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, aquesta organització cerca promoure el finançament de projectes empresarials viables 
i innovadors de la PIME espanyola, amb l’objectiu de diversificar les seves fonts de finançament.

 Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

http://www.enisa.es/

 

 

CDTI

 El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. és l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de R+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional.

El seu objectiu principal és contribuir a la millora del nivell tecnològic de les empreses espanyoles mitjançant el desenvolupament de les següents activitats:

  • Avaluació tecnicoeconòmica i finançament de projectes de R+D desenvolupats per empreses.
  • Gestió i promoció de la participació espanyola en programes internacionals de cooperació tecnològica.
  • Promoció de la transferència internacional de tecnologia empresarial i dels serveis de suport a la innovació tecnològica.
  • Suport a la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica.

 Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

https://www.cdti.es/

En temes de Promoció exportadora, L'IDI s'enfoca en dos aspectes:

 

  • Accions de finançament i cooperació internacional i multilateral, amb mesures de suport a sectors i clústers per reforçar  el posicionament internacional de béns i serveis.

 

  • Suport a la cooperació intermepresairal com a estratègia d'accés als mercats globals i de diferenciació.

 

Formació per directius.

Un aspecte molt important per a una comunitat es que les empreses i directius puguin realitzar una bona gestió del talent.

Per aixó, un dels objectius del pla industrial es la formació del directius de les empreses, per poder millorar la gestió de les empreses de les Balears i dels seus Recursos Humans.

 

Es pot trobar tota la informació i accions que es realitzen en temes d'internacionalització en el següent link:

http://www.idi.es/index.php/ca/formacio