Saber quins mercats exteriors tenen necessitats que el producte/servei produit per una empresa pot satisfer, és molt important per incrementar les dimensions i beneficis de les empreses. 

L'IDI informa i ajuda a les empreses a identificar aquestes oportunitats i les ajuda a iniciar l’estratègia i les polítiques d'exportació.

 

Es pot trobar tota la informació i accions que l'IDI realitza en temes de exportació empresarial en els següent link:

http://www.idi.es/index.php/ca/presentacio-internacional