Es proposa reforçar el suport a l’exportació i internacionalització progressiva del teixit empresarial com un dels elements de millora de la competitivitat imprescindibles per créixer des de l’ambició global i l’adaptació permanent a la realitat local de cada mercat.

     Accions:

·         Promoció exportadora. El Pla recull accions concretes com les accions de finançament i cooperació internacional i multilateral, amb accions de suport a sectors i clústers per reforçar el posicionament internacional de béns i serveis. A més, recull el suport a la cooperació interempresarial com a estratègia d’accés als mercats globals i de diferenciació.

 

·         Captació d’inversió estrangera. Com a accions, el Pla estableix la potenciació d’una imatge de regió atractiva per a la implantació d’inversions, sobre la base de les fortaleses i senyes d’identitat. Recull també el desenvolupament, en col·laboració amb la resta d’institucions, de mesures que incentivin la implantació d’inversions i que atreguin l’assentament d’empreses amb capacitat per complementar l’actual teixit productiu, generar valor i crear ocupació.

 

 Es pot trobar tota la informació i accions que es realitzen en temes d'internacionalització en el següent link:

 http://www.idi.es/index.php/ca/presentacio-internacional