El Pla dona suport a la continuïtat de projectes empresarials industrials que poden ser viables en el context competitiu global, també a aquells que presenten dificultats. Es desenvoluparan mesures orientades a la implantació de noves activitats industrials basades en la recuperació d'esperit industrial.

      Accions:

 

  •  Suport a projectes empresarials. Programa de suport a la creació de noves empreses, a través de l’acceleració industrial i tecnològica i estratègies de coinversió. Creació d’un programa d’avals tècnics i financers per a PIMES tractores des de la potenciació d’ISBA a través de l’ampliació del seu capital i de la seva capacitat per a la concessió d’avals.

 

  •  Reestructuració d’empreses amb dificultats. Es posaran en marxa instruments financers per impulsar la reestructuració empresarial. A més, es crearan programes d’assessorament per ajudar a les empreses amb reestructuració i amb la transmissió empresarial.

 

  •  Millora de l’entorn institucional i simplificació administrativa. Creació de sistemes de finestreta única per millorar la coordinació i simplificació administrativa. Avaluacions contínues d’actuacions sectorials de finançament d’alt impacte, en col·laboració amb els clústers.

 

  • Transformació de l’IDI. Conversió de l’IDI (Institut d'Innovació Empresarial) en una Agència de Desenvolupament Regional, dotant-lo dels recursos necessaris per acomplir la seva missió i desenvolupar el Pla Industrial.