Les infraestructures industrials són imprescindibles per a l’especialització de la producció industrial.

Les característiques específiques de la Comunitat Autònoma fan que els principals factors limitadors per a l’especialització de la producció industrial siguin:

            -           L’absència de sòl industrial econòmicament competitiu.

            -           Les infraestructures de transport.

 

Alhora, la intervenció en matèria d’eficiència energètica i de recursos a les Illes té un doble sentit: en primer lloc, mitigar el desavantatge comparatiu que suposa l’estructura energètica de les Illes, que encareix l’accés a l’electricitat i als recursos naturals per a la producció industrial, i en segon lloc, afavorir el compliment dels objectius internacionals en matèria de canvi climàtic i reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Per a això, es proposen eixos, en coordinació amb la Direcció General d’Energia del Govern les Illes Balears:

·         Infraestructures. Per tal d’aconseguir el desenvolupament d’una política de millora de l’accessibilitat al sòl industrial, el Pla recull accions com obrir línies d’ajudes per al trasllat a sòl industrial des de zones urbanes i per a l’adquisició de sòl industrial mitjançant entitats com ISBA.

Serà important l’establiment de línies de col·laboració i d’intercanvi d’informació amb els ajuntaments, amb l’objectiu de conèixer la situació del sòl industrial, les seves possibilitats d’ocupació i la revisió de normes subsidiàries per a un millor aprofitament del sòl.

En aquest sentit, una altra acció consisteix a recuperar l’estudi del mercat del sòl industrial, desenvolupat per l’IDI, afavorint l’ús intensiu dels polígons industrials existents. Es fomentarà la reubicació d’activitats industrials als polígons, a través d’incentius específics d’adaptació i trasllat.

A nivell d’infraestructures, la millora del transport i l’optimització logística esdevindran punts clau.

 

·         Recursos energètics. El Pla Industrial marca com a accions la facilitació i potenciació de l’accés a finançament per a engegar plans d’eficiència energètica, que permetin quantificar estalvis, a més de fomentar projectes d’autogeneració energètica a través de les tecnologies més apropiades, per tal de reduir l’exposició a les fluctuacions dels mercats.

Es realitzaran accions de formació, informació i sensibilització en competitivitat sostenible, fomentant l’ús de sistemes intel·ligents de gestió energètica i modalitats de contractació innovadores que permetin rebaixar el cost de la factura energètica, com l’ús d’empreses de serveis energètics o l’engegada de mecanismes de contractació bilateral entre productors i consumidors.