El treball en clúster permet a aquelles empreses que comparteixen reptes estratègics la superació de barreres competitives determinades per la seva reduïda dimensió sobre la base d’actuacions i projectes de col·laboració.

 

      Accions:

 

·         Clusterització. Una de les principals accions és rellançar l’estratègia de clústers industrials, que respongui a les necessitats de formació, desenvolupament tecnològic, internacionalització i cooperació. Es proposa llançar un programa de clústers emergents, amb els objectius principals de promoure els clústers industrials, que podran utilitzar la marca associada al programa i participar als projectes d’orientació estratègica, formació, tutoria en matèries de cooperació internacional i d’innovació, així com formar part d’activitats de networking a nivell nacional i internacional.

 

·         Organitzacions clúster. El Pla recull l’atorgament d’ajuts a la dinamització de les organitzacions clúster i l’assessorament a clúster managers per garantir la màxima professionalització i eficàcia en la seva gestió. Es desenvoluparà, a més, la línia de col·laboració entre organitzacions clústers, per al desenvolupament d’una innovació tecnològica alineada amb l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent (RIS3).

Serà essencial reforçar el paper de les organitzacions clúster com a agents de promoció de la cooperació interempresarial, impulsant projectes concrets de cooperació que impliquin compartir un compte de resultats propi.

 

·         Indústries emergents. El Pla contempla la identificació i potenciació d’indústries emergents, articulant mecanismes de col·laboració amb els clústers per generar actuacions que impactin en la cadena de valor completa, des de la R+D fins el mercat, incloent-hi estratègies de dimensionament, coordinació i/o convergència.