En temes de Promoció exportadora, L'IDI s'enfoca en dos aspectes:

 

  • Accions de finançament i cooperació internacional i multilateral, amb mesures de suport a sectors i clústers per reforçar  el posicionament internacional de béns i serveis.

 

  • Suport a la cooperació intermepresairal com a estratègia d'accés als mercats globals i de diferenciació.