ISBA

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre cerca contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que ajudin a emprenedors, autònoms i pimes a accedir als fiançament amb les millors condicions del mercat.

El seu objectiu principal es facilitar el finançament a les petites i mitjanes empreses, els autònoms i els emprenedors amb les millors condicions del mercat.

A part de la seva seu centrar situada a Palma, conta amb delegacions a Menorca i a Eivissa i Formentera.

A més, ISBA conta amb delegats comercials que ofereixen assessoria i serveis a possibles clients de l’entitat.

Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

 http://isbasgr.es/CBE

El Centre Balears Europa es un consorci de dret públic que pretén documentar, assessorar, formar i informar a la societat de les Illes Balears sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea i les seves institucions.

 Els principals objectius del CBE

  • Centre de Documentació Europea.
  • Banc de dades i d’informació sobre temàtica empresarial, professional i social en connexió amb les principals bases de dades d’Espanya, Europa i internacionals.
  • Centre de formació i d’informació sobre temes europeus a estaments universitaris i docents, com també en general a tot el públic interessat en aquesta problemàtica.

A més, ajuda i ofereix informació especialitzada sobre qüestions pràctiques i d’interès ( com  viure a la Unió, treballar-hi, fer-hi negocis, estudiar-hi, els drets dels consumidors, la sanitat, etc.)

Les seves accions van dirigides a les empreses o les institucions de les Illes Balears, i qualsevol ciutadà de les Illes a títol personal.

Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

http://www.cbe.es/

 

 

ENISA

La Empresa Nacional de Innovació, es una societat mercantil estatal que participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

Depenent del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la Direcció general d'Indústria i de la Petita i Mitja Empresa, aquesta organització cerca promoure el finançament de projectes empresarials viables 
i innovadors de la PIME espanyola, amb l’objectiu de diversificar les seves fonts de finançament.

 Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

http://www.enisa.es/

 

 

CDTI

 El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. és l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de R+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional.

El seu objectiu principal és contribuir a la millora del nivell tecnològic de les empreses espanyoles mitjançant el desenvolupament de les següents activitats:

  • Avaluació tecnicoeconòmica i finançament de projectes de R+D desenvolupats per empreses.
  • Gestió i promoció de la participació espanyola en programes internacionals de cooperació tecnològica.
  • Promoció de la transferència internacional de tecnologia empresarial i dels serveis de suport a la innovació tecnològica.
  • Suport a la creació i consolidació d'empreses de base tecnològica.

 Per a més informació sobre aquesta institució i els serveis que ofereix visiteu:

https://www.cdti.es/