El passat 20 de juliol de 2017, el Parlament va aprovar la Llei 4/2017  d’indústria de les Illes Balears, elaborada i presentada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que complia així un dels punts integrants dels Acords pel Canvi.

A partir d’aquesta Llei, la Direcció General de Política Industrial ha elaborat el Pla Estratègic Industrial 2018-2025 que vol potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial, i augmentar els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat.     

El Pla Estratègic Industrial és un instrument fonamental per assolir els objectius de diversificació i millora del model productiu, que orienten les polítiques de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.