S’ha de treballar des de la formació professional per a l’ocupació, especialment en el camp de la formació per a ocupats, tant per a treballadors com per a empresaris. En efecte, la gestió del talent i la formació del capital humà no ha de referir-se només a la formació tècnica necessària per al treball industrial, sinó també a les capacitats gerencials i de direcció de quadres intermedis i líders empresarials, ja que la capacitat d’abordar processos industrials més sofisticats i de major valor afegit pressuposa a més un important lideratge des de la direcció de les empreses.

 

     Accions:

 

·         Formació professional i per a persones desocupades. El Pla estableix la potenciació de l’oferta de formació professional inicial de cicles formatius de grau mitjà i superior de l’àmbit industrial, ajustant-la a les demandes territorials. Es potenciaran també els programes de formació dual en els entorns productius industrials definits com a prioritaris.

A més, es fomentarà la cultura emprenedora en els diferents nivells educatius i formatius, dirigida a persones joves i professorat, enfocada a dinamitzar el capital humà per escometre els mercats internacionals, a través de mòduls d’internacionalització als cicles d’EF, beques d’internacionalització, global training i contractació de professionals.

 

·         Formació professional per a treballadors ocupats. El Pla disposa l’impuls a la formació, tant sectorial com intersectorial, també enfocada als alts directius de les empreses industrials, millorant les seves competències i habilitats de gestió, la seva professionalització i l’adquisició d’eines de gestió.

Un punt important és l’impuls als processos de reconeixement de l’experiència professional com a via per a facilitar la qualificació del capital humà en l’àmbit industrial.

 

·        Foment de l’ocupació de qualitat. En aquest punt, el Pla d’Indústria estableix l’impuls a les oficines d’intermediació laboral del SOIB específiques per als sectors industrials més emergents, com el nàutic. A través del SOIB, també es desplegaran programes específics de requalificació i recol·locació en el cas de possibles EROS.

S’aposta així mateix per incentivar la contractació indefinida de diversos perfils en l’àmbit industrial, com ara els joves a través de contractes de relleu per tal d’assolir el relleu generacional. 

 

 

Es pot trobar tota la informació i accions que es realitzen en temes de Formació professional en els següents link:

http://soib.es/convocatories/

 http://www.idi.es/index.php/ca/formacio