El Pla incorpora a la reflexió estratègica del sector industrial les dimensions de vigilància, anticipació i internacionalització que permeten comprendre i aprofitar les diferents amenaces i oportunitats.

      Acció:

·         Vigilància estratègica. El Pla Industrial estableix una sèrie d’accions enfocades en la complexitat dinàmica, com ara la creació d’un sistema de vigilància industrial en matèria de competitivitat, amb els objectius d’elaborar un mapa de riscos empresarials, especialment als entorns productius definits com a prioritaris, i també crear un observatori industrial, en coordinació amb els clústers i els agents representatius.

Una altra mesura recollida al Pla és la creació d’un sistema de vigilància industrial en matèria d’energia, enfocat a mantenir actualitzat un inventari de sòl vacant, a desenvolupar diagnosis específiques de consum energètic, a monitoritzar indicadors de consum i eficiència energètica, a més d’altres indicadors de competitivitat, i analitzar i proporcionar assistència tècnica professionalitzada en els àmbits clau per al creixement empresarial.

 

Un tercer punt en aquesta matèria és el suport a operacions de concentració empresarial, afavorint l’assistència legal, tècnica i estratègica necessària per a la realització de fusions i adquisicions entre PIMES industrials.