El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és una Entitat Pública Empresarial que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. és l'entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport als projectes de R+D+i d'empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional.

 

El Centre Balears Europa es un consorci de dret públic que pretén documentar, assessorar, formar i informar a la societat de les Illes Balears sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea i les seves institucions.

 

 

La Empresa Nacional de Innovació, es una societat mercantil estatal que participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

 

ISBA és una entitat financera sense ànim de lucre cerca contribuir al desenvolupament de l’economia de les Illes Balears mitjançant la concessió d’avals que ajudin a emprenedors, autònoms i pimes a accedir als fiançament amb les millors condicions del mercat.