línea financiación IDI-ISBA 2019
línea financiación IDI-ISBA 2019

El passat 20 de juliol de 2017, el Parlament va aprovar la Llei 4/2017  d’indústria de les Illes Balears, elaborada i presentada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que complia així un dels punts integrants dels Acords pel Canvi.

 

A partir d’aquesta Llei, la Direcció General de Política Industrial ha elaborat el Pla Estratègic Industrial 2018-2025 que vol potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial, i augmentar els paràmetres de productivitat, competitivitat i qualitat.     

 

El Pla Estratègic Industrial és un instrument fonamental per assolir els objectius de diversificació i millora del model productiu, que orienten les polítiques de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

 

Descarregau-vos el Pla Industrial 2018-2025

Descarregau-vos el resum executiu

 

 

 

FONDOS FEDER

Algunes de les actuacions que es duran a terme per aconseguir est els objectius d'aquest Pla Industrial, seran cofinançades per la Direcció general de Política Industrial i el Fondo Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014 -2020.

 

Aquest programa està destinat a millorar les capacitats de recerca i innovació de les PIME locals, a afavorir la implantació de les TIC, millorar la competitivitat de les PIMEs, a promoure el canvi cap a una economia amb baixes emissions de carboni i a millorar el medi ambient.

Disposa d'uns recursos de 270 milions d'euros, dels quals 135 milions procedeixen de la UE a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. A més, es  participarà en la Iniciativa Pime, instrument financer destinat a facilitar crèdits a empreses per un import de 25 milions d'euros.

En la gestió del Programa participen diferents conselleries del Govern de les Illes Balears, l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears, sota la coordinació de la Direcció general de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

 La taxa de cofinançament de les actuacions és del 50 %.

 

ACTUACIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA INDUSTRIAL

Les actuacions dutes a terme per part de la Direcció General de Política Industrial i cofinançades per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu FEDER de les Illes Balears per al període 2014 -2020 s'emmarquen en:

  • Objectiu temàtic 3: millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Les actuacions es centren en el disseny i execució de plans de competitivitat i internacionalització empresarial, segons el Pla d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025, en concret:

  • Desenvolupament del clúster de moda i nàutica de les Illes Balears.
  • Programa de Reindustrialització dels sectors hàbitat i agroalimentari.